Têkilî

Ji min re binivîsin

Diyarbakır,Türkiye

+90 539 545 2476

info@azadbedran.com